• slider image 464
  • slider image 474
  • slider image 476
  • slider image 473
  • slider image 475
:::

會計室

行政組織 / 2022-04-06 / 點閱數: 4485

會計主任:游淑婷  分機: 903 Voip:312050  
1.綜理會計業務
2.概算、預算、分配預算、決算之編製及追加預算之擬編
3.收支憑證之審核及其有關會計事項
4.出席業務有關會議
5.其他臨時交辦事項