• slider image 464
  • slider image 474
  • slider image 476
  • slider image 473
  • slider image 475
:::
重要 黃家誼 - 學務處 | 2019-03-15 | 點閱數: 1832

說明:本校擴大辦理 110 週年校慶運動會,本次徵求的志工有:

     1.學生志工

      2.家長志工(交通或攝影)支援
 

   相信有您的參與,給永康國小學生一個安全又美好的回憶。
   
   目前尚未額滿,延長報名至 3/20(三)。

報名表請點閱附件,填好資料後送至 學務處生教組
有任何問題,請撥 2324462#922 黃老師

  •  
    1) 107年校運會永康國小外校家長志工服務申請表.pdf
  •  
    2) 107年校運會永康國小外校學生志工服務申請表.pdf