• slider image 464
  • slider image 474
  • slider image 476
  • slider image 473
  • slider image 475
:::
宣導 姜瑩 - 政令宣導跑馬燈 | 2022-12-21 | 點閱數: 157

檢附警察局官方網站犯罪預防宣導專區「假檢警跟真的一樣|貿然抵押房產當心慘落詐騙圈套」故事案例 1 則(網址: https://ppt.cc/f2cMDx ),請下載運用並協助宣導周知