• slider image 464
  • slider image 474
  • slider image 476
  • slider image 473
  • slider image 475
:::
游淑婷 - 會計 | 2022-01-04 | 點閱數: 43

行政院主計總處修正「預算法第 62 條之 1 執行原則」,名稱並修正為「預算法第六十二條之一執行原則」,自 110 年 12 月 15 日生效,請查照。
 

  •  
    1) 預算法第六十二條之一執行原則.pdf