• slider image 464
 • slider image 474
 • slider image 476
 • slider image 473
 • slider image 475
:::
宣導 邱幸儀 - 輔導處 | 2021-07-08 | 點閱數: 148

一、依據中華民國 110 年 7 月 5 日南市教特(三)字第 1100805831 號公文辦理

二、說明:

(一)為利教育行政人員熟悉特教庶務,避免因行政業務更迭,常有對特教業務不清或訊息認知遺漏,故編製旨揭手冊彙編。

(二)旨揭手冊彙編電子檔如附件說明

手冊彙編目錄及行政期程
壹、行政組織篇下載
貳、鑑定安置篇下載
參、課程教學篇下載
肆、支援服務與轉銜輔導下載
伍、特教法規篇下載

 •  
  1) 伍、特教法規篇.pdf
 •  
  2) 肆、支援服務與轉銜輔導.pdf
 •  
  3) 參、課程教學篇.pdf
 •  
  4) 貳、鑑定安置篇.pdf
 •  
  5) 壹、行政組織篇.pdf
 •  
  6) 手冊彙編目錄及行政期程.pdf