• slider image 464
  • slider image 474
  • slider image 476
  • slider image 473
  • slider image 475
:::
宣導 蕭堯駿 - 學務處 | 2021-07-07 | 點閱數: 234

 

小心別惹大“麻”煩,美麗人生不“毒"行」 歡迎撥打 24 小時免付費毒品防制專線 0800-770-885 (請您幫幫我)

                                           臺南市政府衛生局關心您