Web Title:112 學年度 母語日網站112 學年度 母語日網站

母語微電影-兄弟仔答喙鼓

親兄弟仔做伙參加學校的比賽,準備的過程佮一般人全然無仝,除去緊張以外閣加上一點仔趣味。