• slider image 464
  • slider image 474
  • slider image 476
  • slider image 473
  • slider image 475
:::
宣導 洪孟儀 - 學務處 | 2016-12-08 | 點閱數: 629

市府來文推廣正確用藥教育,宣導「正確使用指示藥及成藥-藥品分三級 用藥看標示」,
請上「正確用藥互動數位資訊學習網」學習並下載相關資料。

http://doh.gov.whatis.com.tw