• slider image 464
 • slider image 474
 • slider image 476
 • slider image 473
 • slider image 475
:::
公告 賴珮慈 - 幼兒園 | 2022-05-20 | 點閱數: 426

 各位家長您好:

         因疫情停課,老師們設計了相關的居家自主學習活動,請家長們自行下載寶貝班上的學習資料,陪伴幼兒學習,並請拍照或錄影給導師們,讓導師們知道寶貝們都認真的在家自主學習,謝謝!

 •  
  1) 大象班居家自主學習活動.pdf
 •  
  2) 小猴班居家自主學習活動.pdf
 •  
  3) 孔雀班居家自主學習活動.pdf
 •  
  4) 白兔班居家自主學習活動.pdf
 •  
  5) 羚羊班居家自主學習活動.pdf
 •  
  6) 袋鼠班居家自主學習活動.pdf