Web Title:蘇老師的台語世界蘇老師的台語世界

2018年畢業生台語詩~2

ê情人(台語文)

作者:台語老師蘇晏德

 

我娶台語做某

一生陪你無停跤步

有你ê路途我驚艱苦

咱二人ê感情hō͘人欣慕

管是風抑是雨

咱攏穿kāng一條褲

管天偌烏雨偌粗

逐工陪你開講散步

 

我嫁台語做翁

你每一句話攏真芳

tòe-tiâu-tiâu甘放

beh綴你一世人

管大街抑是小巷

永遠貼心陪你開講

管風颱抑是地動

逐工tîⁿ-tòe陪你出帆

 

台語是我的情人

有你免海味kah山珍

--免講原因

有你同行逐工好落眠

ê話語上蓋真

雖罔台灣人kah你相閃身

你是我ê情人

beh tī台灣你傳湠釘根

PS:檔案有學生台語詩

  •  
    1) 永康國小台文寫作.pdf