• slider image 464
 • slider image 474
 • slider image 476
 • slider image 473
 • slider image 475
:::

體育 扯鈴A班

110學年度第二學期課後社團 開放報名期間: ~

 

穿堂
一、二、三、四、五、六
2022/03/07 起至 2022/05/27
每星期 16:10 起至 17:30
1025 元
15 人
17 人
建議使用「培林扯鈴」可代購扯鈴(單培鈴500元或三培鈴900元,A、B班課程內容相同斟酌選課)

110學年度第二學期課後社團 扯鈴A班 已報名名單 (共 17 筆)

 • 學生姓名
 • 學生班級
 • 結果
 • 學生姓名
 • 徐○修
 • 二年1班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 賴○安
 • 一年9班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 郭○喬
 • 一年4班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 楊○睿
 • 三年14班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 張○綸
 • 二年12班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 蔣○綾
 • 一年10班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 賴○珍
 • 四年6班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 蔡○德
 • 二年11班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 劉○任
 • 二年5班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 黃○愷
 • 三年2班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 李○穎
 • 三年13班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 洪○森
 • 一年15班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 詹○清
 • 一年1班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 陳○仁
 • 二年12班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 劉○妍
 • 一年9班
 • 正取
 • 學生姓名
 • 周○渝
 • 六年7班
 • 備取
 • 學生姓名
 • 劉○辰
 • 三年12班
 • 備取